CODE KIỂM TRA KEY BACKDOOR

HDSD

Tạo 1 file .php rồi dán code dưới vào và chạy

<big>Các file nghi ngờ</big>

<?php

$saif = shell_exec(' grep -Ril "curl\|wget\|aHR0\|shell_exec" ');

echo "<pre>$saif</pre>";
?>

DEMO ẢNH

htcfw0frvi
© Thông báo bản quyền
THE END
Ủng hộ nếu bạn thích
点赞6Chia sẻ
Bình luận
头像
Bạn được chào đón để lại những hiểu biết có giá trị của bạn!
Gửi
头像

Tên nick

Hủy bỏ
tên nickSmilieCODEHình ảnh

    Chưa có bình luận nào