Chức năng

  • Data được quản lí bằng json, ko dùng MySQL
  • Đăng ký / đăng nhập.
  • Liệt kê và quản lí file cá nhân.
  • Danh sách file upload gần đây.
  • KEY mã hoá dữ liệu: LAPROVN_PTP (bạn có thể đổi)

P/s: source code (dung lượng 10kb) được viết theo yêu cầu bởi ChatGPT-4o, mục đích tham khảo học tập, mọi vấn đề phát sinh PTP ko chịu bất kì trách nhiệm nào.

Demo Ảnh

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.