SHARE CODE DDOS BẰNG HOSTING

SHARE CODE DDOS BẰNG HOSTING-Blogsharecode.com
SHARE CODE DDOS BẰNG HOSTING
Nội dung này là Trả phí, vui lòng trả tiền để xem nó
100Điểm
Trả phí
Đã bán: 1

Nội Dung

tải về up hosting, nhập link web cần ddos vào file conf.php 

chạy file chay.php 

DDos Dos la%CC%80 gi%CC%80 Gia%CC%89i pha%CC%81p pho%CC%80ng cho%CC%82%CC%81ng ta%CC%82%CC%81n co%CC%82ng DDos 4
© Thông báo bản quyền
THE END
Ủng hộ nếu bạn thích
点赞9Chia sẻ
Bình luận
头像
Bạn được chào đón để lại những hiểu biết có giá trị của bạn!
Gửi
头像

Tên nick

Hủy bỏ
tên nickSmilieCODEHình ảnh

    Chưa có bình luận nào