Code Up Ảnh Lên Imgur Bởi PMTpro

 Code Up Ảnh Lên Imgur Bởi PMTpro-Blogsharecode.com
 Code Up Ảnh Lên Imgur Bởi PMTpro
Nội dung này là Trả phí, vui lòng trả tiền để xem nó
100Điểm
Trả phí

Tính năng

– Tải ảnh từ máy hoặc import url lưu trữ tại imgur
– Lưu dữ liệu vào db để xem lại ảnh đã tải
– Xoá hiện thị ảnh đã tải

Hình Ảnh

Hình ảnh [1]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Up Ảnh Lên Imgur Bởi PMTpro- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [2]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Up Ảnh Lên Imgur Bởi PMTpro- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [3]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Up Ảnh Lên Imgur Bởi PMTpro- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com

Config tại system/config.php
Code bởi PMTpro – Tiaxgame.tk

© Thông báo bản quyền
THE END
Ủng hộ nếu bạn thích
点赞12Chia sẻ
Bình luận
头像
Bạn được chào đón để lại những hiểu biết có giá trị của bạn!
Gửi
头像

Tên nick

Hủy bỏ
tên nickSmilieCODEHình ảnh

    Chưa có bình luận nào