Gioi thieu

– Full Ajax Load Trang
– PHP Thuần
– Load Nhanh, Tìm Kiếm Trên Wap
– Link tập tin đính kèm
– Không có quản trị admin
– Config tại connect.php
– Post bài tại /ad1.php

Demo ảnh

Hình ảnh [1]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Blog Ducnghia- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [2]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Blog Ducnghia- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com

Ducnghia – V4u.vn

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.