Code Site Phim Rip Theme Animet

 Code Site Phim Rip Theme Animet-Blogsharecode.com
 Code Site Phim Rip Theme Animet
Nội dung này là Trả phí, vui lòng trả tiền để xem nó
100Điểm
Trả phí

Hướng dẫn cài đặt

user với pass bằng cách up sql lên rồi thay user với pass trong taikhoan
config trong inc/config.php

Mở file .htaccess thêm RewriteEngine On trước dòng RewriteRule ^index.php$ /pages/home.php
Mở inc/meta.php để sửa link style… cái này mình chịu vì không có trong file ứ có~ (Ging)

Truy cập /AdminQL/ để quản trị => cập nhật homeurl

Ảnh:

Hình ảnh [1]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Rip Theme Animet- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [2]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Rip Theme Animet- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
© Thông báo bản quyền
THE END
Ủng hộ nếu bạn thích
点赞12Chia sẻ
Bình luận
头像
Bạn được chào đón để lại những hiểu biết có giá trị của bạn!
Gửi
头像

Tên nick

Hủy bỏ
tên nickSmilieCODEHình ảnh

    Chưa có bình luận nào