Hướng dẫn sử dụng

– Config data trong System.
– Sửa username và password tại login.php
– Để post bài viết Thêm thư mục xong – > vô thư mục – > ấn thêm thư mục con – > vô thư mục con-> ấn thêm là ra!
– Có tool leech Dorew.gq

Một vài hình ảnh

Hình ảnh [1]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Blog DuEVN- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [2]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Blog DuEVN- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com

Bởi: Mạc Quân – Viet4u.net

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.