Share MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100% Trị Gía 1tr2

Share MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100% Trị Gía 1tr2-Blogsharecode.com
Share MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100% Trị Gía 1tr2
Nội dung này là Trả phí, vui lòng trả tiền để xem nó
100Điểm
Trả phí
Đã bán: 1

Giới Thiệu

[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%

Mã nguồn bán hosting, vps, reseller, domain nhằm phục vụ cho khách hàng thuận tiện hơn trong việc tạo mới tài khoản cpanel, whm.

– Một số chức năng chung của mã nguồn:

+ Quản lý server hosting, các gói thêm vào, các tài khoản của server đó.

+ Quản lý server reseller, các gói thêm vào, các tài khoản của server đó.

+ Quản lý server vps, thêm vps vào các gói.

+ Edit server, chỉnh sửa gói, chỉnh sửa tài khoản được tạo.

+ Hỗ trợ API trực tiếp từ hệ thống với WHM. Việc thêm gói, tạo thành viên, edit thành viên ở trên hệ thống, WHM sẽ thay đổi theo.

+ Hỗ trợ nâng cấp cho các gói hosting, reseller đã mua thêm gói cao hơn.

+ Xóa, nâng cấp, reset, đặt lại mật khẩu, login nhanh dịch vụ (Hosting và reseller).

+ Bán tên miền, kiểm tra tự động tên miền đã tồn tại hay chưa.

+ Có chức năng kiểm tra tên miền cho thành viên.

+ Có nạp momo, mbbank, thẻ cào tự động (Thêm ngân hàng khách thì thêm phí).

+ Thống kê doanh thu bán vps, reseller, vps theo rõ ràng. 3 cột hiện thị theo ngày, tuần, tháng.

+ Thêm mã giảm giá, giảm giá được từng gói dịch vụ.

+ Quản lý thành viên, thành viên đang ON hoặc OFF.

+ Tự động kiểm tra thành viên đang ONLINE hay OFFLINE.

+ Có chức năng Affiliates, hoa hồng tùy chỉnh.

+ Rút tiền Affiliates khi đủ yêu cầu rút.

+ Duyệt đơn hoặc hủy đơn Affiliates nếu cho là vi phạm

+ Tự động duyệt đơn Affiliates sau 3 ngày nếu admin không thao tác gì hết.

+ Thống kê tổng thành viên, tổng số dư thành viên, tổng số hosting đang hoạt động và đang bị khóa.

+ Thêm, xóa, edit ngân hàng.

+ Lịch sử nạp atm, thẻ cào, biến động số dư, mua miền, mua reseller, hosting, vps, tên miền.

– Chức năng hệ thống

+ Setup Cron bằng 1 cú click chuột. Không cần phải cài từng link.

+ Có hiện thị thời gian chạy gần đây của cron.

– Giá: 1.200.000

DEMO ẢNH

[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
[HOSTINGV1] MÃ NGUỒN BÁN HOSTING, RESELLER, VPS, DOMAIN TỰ ĐỘNG 100%, HỖ TRỢ UPDATE MÃI MÃI
© Thông báo bản quyền
THE END
Ủng hộ nếu bạn thích
点赞8Chia sẻ
Bình luận
头像
Bạn được chào đón để lại những hiểu biết có giá trị của bạn!
Gửi
头像

Tên nick

Hủy bỏ
tên nickSmilieCODEHình ảnh

    Chưa có bình luận nào