MÔ TẢ CHI TIẾT

 • Code web bán hosting tự động,viết bằng php,dễ hiểu khi làm code hoặc
  viết thêm code. Code được viết BY Kim Hùng Do code viết ít function
  nên bán rẻ =)
 • Code bán bằng tài khoản WHM
 • Có cả xem hosting gần hết hạn trong bảng admin
 • Code có cả chức năng kiểm tra tên miền tồn tại chưa,kiểm trả tên miền
  đã trỏ ip chưa,kiểm tra tên miền đã đăng ký chưa, nếu như hệ thống ra
  kết quả kiểm tra trên sẽ không mua được hosting

HÌNH ẢNH DEMO

Hình ảnh [1]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Code web bán hosting tự động Bán 100k- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [2]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Code web bán hosting tự động Bán 100k- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [3]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Code web bán hosting tự động Bán 100k- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [4]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Code web bán hosting tự động Bán 100k- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [5]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Code web bán hosting tự động Bán 100k- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [6]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Code web bán hosting tự động Bán 100k- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

 • Config tại file: config.php
 • Sửa thông tin tài khoản WHM tại file: index.php

bán trên: https://topcode.vn/source-code/code-web-ban-hosting-tu-dong-32078.htm

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.