* CÁC CHỨC NĂNG:
– Tùy biến cao + chỉnh sửa full trang cho các site con
– Parking domain
– Hệ thống viết bài mới với nhiều phần đa dạng
– Viết bài mới phải nhập Capcha hạn chế Leech gây lag server
– Upload + Backup template
– Chỉnh sửa giao diện site con trực tiếp trong Cpanel
– Hỗ trợ các function nhận diện Desktop, Mobile và Smartphone
– Hệ thống Leech Game bên trang phân phối Mobigate.Vn
– Hệ thống Function đa dạng dễ phát triển cho Admin
– Sử dụng giao diện Bootstrap tinh tế cho toàn hệ thống
– Cùng các chức năng cơ bản của một Wapbuilder thông thường
* Một số hình ảnh về Wapbuilder

Nguồn: Thach Nhanhnao.xyz

Tuyên bố: Tất cả các bài viết trên trang này, trừ khi có ghi chú đặc biệt hoặc đánh dấu, đều được xuất bản bởi trang này. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều bị cấm sao chép, đánh cắp, thu thập, xuất bản nội dung trang này lên bất kỳ trang web, sách hoặc các nền tảng truyền thông nào khác mà không có sự đồng ý của trang này. Nếu nội dung trang này vi phạm quyền lợi hợp pháp của tác giả gốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi để xử lý.