Share code notepad những bài viết hoặc những gì cần nhớ

Share code notepad những bài viết hoặc những gì cần nhớ-Blogsharecode.com
Share code notepad những bài viết hoặc những gì cần nhớ
Nội dung này là Trả phí, vui lòng trả tiền để xem nó
99Điểm
Trả phí

Nội Dung

 chia sẻ cho các bạn một code giống stick notes dùng để lưu trữ bài viết hoặc đoạn văn ,vv

Cho phép người dùng nhanh chóng ghi chú bằng cách sử dụng các cửa sổ giống như ghi chú

Demo ảnh

notepad 1024x522 1
© Thông báo bản quyền
THE END
Ủng hộ nếu bạn thích
点赞6Chia sẻ
Bình luận
头像
Bạn được chào đón để lại những hiểu biết có giá trị của bạn!
Gửi
头像

Tên nick

Hủy bỏ
tên nickSmilieCODEHình ảnh

    Chưa có bình luận nào