Code Site Phim Anime Giống VuiGhe

 Code Site Phim Anime Giống VuiGhe-Blogsharecode.com
 Code Site Phim Anime Giống VuiGhe
Nội dung này là Trả phí, vui lòng trả tiền để xem nó
100Điểm
Trả phí

Thông tin về Code

– Tên : Animek.vn v1 – Anime Series Streaming For PHP
– DEV & UPDATE : Võ Hữu Nhân
– CSS : VuiGhe.Net
– Thể loại : Phim ảnh, anime, video,…
– Ngôn ngữ : PHP
– Responsive : True
– Xuất bản ngày : 26/3/2019
– Cập nhật lần cuối : 31/3/2019

Một số chức năng nổi bật

– Hiển thị bài viết, bản xếp hạng nhỏ ở trang chủ
– Slide hiển thị bài viết mới nhất ở đầu trang chủ
– Chức năng yêu cầu phim, cho phép người dùng gửi yêu cầu đến admin
– Chia riêng ra làm 2 loại phim, tập dài và movie/ova (tập ngắn)
– Đếm lượt xem thực của từng video
– Panel admin nhẹ ,gọn, dễ sử dụng
– Chức năng chọn tập phim không cần Reset trang
– Chức năng bình luận riêng cho từng tập phim
– Thống kê số lượt xem, bình luận, phim, tập phim ở admin panel (PHP thuần)
– Tự động cập nhật thumbnail và tên của tập mới nhất ở trang chủ
– Không gây ra lỗi hiển thị ở bất cứ kích thước màn hình nào
– Chức năng chỉnh sửa info site ở admin panel
– Tự động get link player của Google drive bằng url (sử dụng JWPlayer)
– Tự động thay đổi tiêu đề và tên phim , player khi lựa tập phim (Không cần reset page)
– Có chức năng download trên mỗi player

Demo ảnh

Hình ảnh [1]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [2]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [3]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [4]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [5]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [6]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [7]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [8]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [9]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [10]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [11]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [12]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com
Hình ảnh [13]- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí  Code Site Phim Anime Giống VuiGhe- Tổng hợp mã nguồn source code miễn phí , share code miễn phí Blogsharecode.com

Vào config.php config sau đó vào đường dẫn domain.abc/admin.
Acc admin là : vohuunhananony@gmail.com
Pass : vohuunhan2412 (vào sql sửa dạng md5)
Vào chỉnh sửa site rồi thay url website thành url của bạn

nGUỒN: Võ Hữu Nhân – DienDanIT.Net

© Thông báo bản quyền
THE END
Ủng hộ nếu bạn thích
点赞13Chia sẻ
Bình luận
头像
Bạn được chào đón để lại những hiểu biết có giá trị của bạn!
Gửi
头像

Tên nick

Hủy bỏ
tên nickSmilieCODEHình ảnh

    Chưa có bình luận nào