SOURCECODE GAME

PHP

 Source PokeMon Biến Hình HTML 2020

Cũng chã có gì HOT lần trước có nói share thì share luôn ! Lấy cảm hứng từ Ninja School với Ngọc Lồng Online !Build : 95% trên JavaScript và không dùng Mysql nên có thể chịu được số lượng...
PHP

Code Game Naruto PHP Việt Hóa

Naruto Arena the battle (dịch tạm là Đấu trường Naruto) được xây dựng trên mã nguồn php, MySQL, jQuery,…và đã được việt hoá và phix lỗi bởi ducnghia.