Javascript

PHP Src Games

CODE DRAGON BOY HTML H5

NỘI DUNG Share luôn bản base cho anh em Có thể lên online, các hàm đã viết sẵn. Cách res Quái Ngọc Rồng Online https://www.mediafire.com/file/cawd8112a9lndeu/DragonBoyExtractMobSprites.zip/file https://www.mediafire.com/file/bfdit71s6piukm4/DragonBoyExtractMobIcon.zip/file ae về tự mò thêm  Giới thiệu Cài đặt Cài đặt đơn giản. Mã...