HTML

PHP

Mã nguồn trang 404 của Izumi Sagiri

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ mã nguồn của trang 404 của một người vợ mà nhiều bạn cũ hai chiều thích và mã nguồn trang 404 của Izumi Sagiri. Vào trang 404 này và bạn sẽ thấy nữ anh...
PHP

Mã nguồn trang lỗi 404 phi hành gia

Đây là mẫu trang web dựa trên css3 svg để làm cho trang 404 của phi hành gia không gian bị thiếu, mẫu trang 404 có menu thanh bên có thể ẩn, với màu xanh lục và trắng, cộng với...