GunnyH5

PHP

HTML5 Wapgame HTML 5 Gunny V3.0 (realtime không cần VPS)

Mô Tả Chi Tiết Chức năng hiện tại: VD như PET giọt nước mình sử dụng trong video: NỘI TẠI: [ĐÀM PHÁN] Tăng 5/6/7% sát thương cơ bản.Đàm phán thành công: gây sát thương bằng lực chiến của PET.Đàm phán...