CODE UPLOADFILE

PHP

 Code Wapupload X S2vn

Tính năng – Mod từ code upload X Iui– Upload và phân loại file– Import file qua URL– Mô tả file và đặt mật khẩu tập tin– Quản lý thành viên upload– Danh sách file, top dowload, tìm kiếm theo...