Liên Hệ AD
Điểm số của tôi
0
Chế độ điểm
30 ngày thành viên
May mắn lần sau
30 điểm
50 kinh nghiệm
May mắn lần sau
5 VND
100 Điểm
20 kinh nghiệm
Bản đồ cơ sở của băng chuyền
Luật xổ số
Luật xổ số:

1. Thời gian mở cửa: 15/08/2023 - nay 丨 Khoảng thời gian: sáng 8 - chiều 24

2. Trong thời gian mở cửa, mỗi khi bạn sử dụng 50 Điểm, bạn có thể rút thăm trúng thưởng. Điểm có thể nhận được thông qua đăng nhập hàng ngày, đăng nhập hàng ngày, xuất bản bài báo, đăng bài, v.v.!

3. Xổ số sẽ bị khấu trừ, một khi đã khấu trừ sẽ không được hoàn trả, tất cả phần thưởng sẽ được gửi đến thông báo hệ thống, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của quản trị viên web.

4. Phần thưởng đều là vật phẩm ảo, nếu có lỗi không lấy được phần thưởng chính xác, bạn có thể gửi ảnh chụp màn hình cho quản trị viên web (trừ trường hợp sửa đổi dữ liệu không đúng cách).

5. Nhớ tham gia nhóm trao đổi người dùng Blogsharecode.com, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Blogsharecode.com!

Xem những gì họ có:

Luật xổ số

1. Thời gian mở cửa: 15/08/2023 - nay 丨 Khoảng thời gian: sáng 8 - chiều 24

2. Trong thời gian mở cửa, mỗi khi bạn sử dụng 50 Điểm, bạn có thể rút thăm trúng thưởng. Điểm có thể nhận được thông qua đăng nhập hàng ngày, đăng nhập hàng ngày, xuất bản bài báo, đăng bài, v.v.!

3. Xổ số sẽ bị khấu trừ, một khi đã khấu trừ sẽ không được hoàn trả, tất cả phần thưởng sẽ được gửi đến thông báo hệ thống, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của quản trị viên web.

4. Phần thưởng đều là vật phẩm ảo, nếu có lỗi không lấy được phần thưởng chính xác, bạn có thể gửi ảnh chụp màn hình cho quản trị viên web (trừ trường hợp sửa đổi dữ liệu không đúng cách).

5. Nhớ tham gia nhóm trao đổi người dùng Blogsharecode.com, quyền giải thích cuối cùng thuộc về Blogsharecode.com!