Liên Hệ AD

Blog Cập nhật Phiên bản mới [Hot]

Chức Năng mới

 • Đã thêm giao diện thanh toán PayPal (1 Paypal=2.3 VND của Website) căn cứ theo tỉ lệ đô la
 • Đã thêm chức năng sử dụng mã thẻ để mua  thành viên
 • Thêm chức năng tự động đổi tên file upload theo thời gian cộng với định dạng tên file gốc.
 • Giao diện người dùng xuất bản các bài viết với chức năng đa lựa chọn danh mục mới và chức năng hiển thị danh mục mới theo cấp độ [Xem ảnh chụp màn hình]
 • Đã thêm chức năng xem điểm của người dùng và bản ghi thay đổi số dư trong danh sách người dùng phụ trợ [Xem ảnh chụp màn hình]
 • Thêm Chức năng khung avatar [ Dành cho thành viên vàng trở nên] [Xem ảnh chụp màn hình] 
 • Đã thêm khả năng tắt tính năng Tự động nhúng của WordPress để cải thiện hiệu quả tốc độ hiển thị trang
 • Đã thêm chức năng vô hiệu hóa XML-RPC để cải thiện bảo mật trang website

Tối ưu hóa nội dung

 • Tối ưu hóa: Nếu có nội dung hiển thị cho các bình luận trên trang hiện tại, trang sẽ tự động được làm mới sau khi người dùng bình luận để hiển thị nội dung ẩn.
 • Đã sửa lỗi màu của nhãn nhỏ của tùy chọn sản phẩm thành viên VIP trong phần phụ trợ không hợp lệ.
 • Tôi ưu code để website load nhanh hơn ….
Vui lòng đăng nhập để viết bình luận